- Nieuw project

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:Stichting Apostolaat van Eerherstel: RSIN en KvK
RSIN nummer 816697450
KvK nummer 41085645

Doelstelling Apostolaat van Eerherstel
De Stichting Apostolaat van Eerherstel is Stichting naar het Burgerlijk Recht, waarvan de leden zich bekennen tot de Rooms-katholieke Kerk en die zich bijzonder toeleggen op de spiritualiteit van het H. Hart van Jezus volgens de principes van pater Leon Dehon (1843-1925), stichter van de Congregatie van de Priesters van het H. Hart (S.C.J.). De nadruk ligt daarbij op het eerherstel, dat Jezus zelf heeft gevraagd en dat de Kerk steeds sterk heeft aanbevolen. Ht Apostolaat wil de leden ondersteunen in de beleving van hun spiritualiteit en hen helpen deze te verdiepen. Leden worden uitgenodigd de H. Hartdevotie een grote plaats te geven in hun geestelijk leven en er zich steeds meer in te verdiepen, allereerst door zich toe te wijden aan het H. Hart. Daarnaast willen zij in zich inzetten om de H. Hartverering in de Kerk te bevorderen.

Bestuurssamenstelling
De bestuurssamenstelling van het Apostolaat van Eerherstel is als volgt:
Mgr. ing. R.N. Merkx, deken van Sittard, voorzitter
Mw. E. Beckman-Lapré Roelofs, Tilburg, secretaris, bestuurslid spiritualiteit
Mw. E. van Rinsum-Wolfs, Tilburg, tweede secretaris
Dhr. K. Waeyen, Roermond, penningmeester
Drs. Th.A. Ros, Oosterhout NB, bestuurslid, onderhoud website en ledenbestand, tweede penningmeester

Het bestuur vergadert minimaal vier maal per jaar. De leden van het bestuur ontvangen geen enkele vergoeding voor hun werkzaamheden.

Jaarverslag Apostolaat van Eerherstel 2019
januari: bestuursvergadering voorjaar
februari: uitgave Nieuwsbrief Eerhersteldag en advertentie in KN
mei: uitgave Nieuwsbrief Landelijke Dag en advertentie KN
april: bestuursvergadering
juni: Landelijke Dag van Hulde en Eerherstel Theater aan de Parade ’s-Hertogenbosch
september: bestuursvergadering: evaluatie Landelijke Dag
november: telefonische vergadering voorbereiding Christus Koningfeest
november: uitgave Nieuwsbrief met boekenlijst en advertentie in KN

Beleidsplan
Het Apostolaat van Eerherstel wil haar leden (in 2020: 1450 leden) ondersteunen in het brengen van Eerherstel. Het Apostolaat van Eerherstel geeft drie maal per jaar een Nieuwsbrief uit om leden aan te sporen en te begeleiden in het gebed: voor Eerhersteldag (dinsdag voor aswoensdag), voor de Landelijke Dag van Hulde en Eerherstel (donderdag voor het H. Hartfeest) en voor Christus Koning (laatste zondag van het kerkelijk jaar). Ook wordt er dan een advertentie geplaatst in het Katholiek Nieuwsblad ter werving van leden en ter bekendmaking van de activiteiten. Bij de nieuwsbrief ontvangen de leden een speciaal ontworpen gebedsprentje ter verdieping.

Er wordt een website onderhouden waarop informatie wordt weergegeven over de activiteiten: www.apostolaatvaneerherstel.nl

Ter verdieping van de spiritualiteit van de leden beschikt het Apostolaat over een boekenfonds dat hoofdzakelijk eigen uitgaven bevat. De uitgaven zijn voor lage prijzen te koop, ook via de website. In oktober ontvangen alle leden een boekenlijst met bestelformulier.

Jaarlijks organiseert het Apostolaat een Landelijke Dag van Hulde en Eerherstel. Hiervoor worden alle leden uitgenodigd. De dag is openbaar en voor iedereen toegankelijk. De Landelijke Dag vindt traditioneel plaats in het Theater aan de Parade in ’s-Hertogenbosch en wordt afgesloten met een pontificale Hoogmis in de Basiliek van St. Jan.

Financiële exploitatie


 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu