- Nieuw project

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Overwegingen

Eerhersteldag

Jezus vraagt om eerherstel. Jezus heeft ons zijn Hart getoond, maar het was zijn gewonde Hart, omvlochten met doornen, gekroond met het kruis. Hij heeft aan Margareta Maria zijn liefde geopen-baard, maar het was een miskende en gesmade liefde. "Ziehier het Hart, dat de mensen zozeer heeft liefgehad en dat van de meesten niets ontvangt dan koudheid, onverschilligheid en ondankbaarheid." Meerdere malen vertoonde Jezus zich aan Margareta Maria, met wonden overdekt of zoals Hij bij het Ecce homo voor het volk had gestaan. Jezus' liefde tot ons is een miskende en gesmade liefde, vooral op die dagen, waarop men zich aan allerlei losbandigheid pleegt over te geven. Juist op die dagen moeten de gelovigen zich beijveren Jezus in de H. Eucharistie te bezoeken en te troosten. Maar Jezus kan in het tabernakel de woorden van de psalmist herhalen: Ik heb iemand gezocht die mijn droefheid wilde delen en Mij wilde troosten, maar Ik heb niemand gevonden. Zal ook ik tot het getal der onverschilligen en ondankbaren behoren of zal ik met die trouwe vrienden van Calvarië Jezus de troost bezorgen van een hartelijk bezoek en Hem eerherstel aanbieden?  
Wat Jezus echter bovenal van ons vraagt en wat Hem meer dan al het andere troost is de liefde van ons hart, de medelijdende liefde. Het overige is Hem slechts in zoverre welgevallig als het een uitvloeisel, een ontboezeming van deze liefde is. De devotie tot het H. Hart vraagt boven alles: liefde. Uit liefde moeten wij ons aan Jezus' Hart toewijden, aan Jezus' Hart wegschenken, zodat wij geheel leven voor het H. Hart zodat ten slotte Jezus' Hart ons leven wordt. Alle praktijken van deze devotie moeten van liefde bezield zijn. De ware vereerder van Jezus' Hart zal het leven van Jezus in al zijn onderdelen bestuderen en overwegen, om overal de sporen van zijn liefde te vinden. Hij tracht Jezus beter te leren kennen om Hem vuriger te kunnen beminnen. Door liefde gedreven lijdt hij mee in Jezus verdriet; eert hij Jezus in zijn miskendheid; geniet hij van Jezus' vreugde en triomf alsof het zijn eigen vreugde en triomf was. Uit liefde tenslotte laat hij zijn leven geheel opgaan in Jezus: hij put zich uit om Jezus te behagen door Hem steeds vuriger te beminnen. Het meest doeltreffende eerherstel, dat wij in deze dagen van zonde het H. Hart kunnen aanbieden, is dus: Hem veel liefde en bijzonder medelijdende liefde te betuigen in onze overweging, bij de H. Mis, bij het bezoek aan het H. Sacrament en door het uitoefenen van een of andere vorm van apostolaat, tot zijn eer en uit liefde tot Hem.

Uit: J.L. Dehon: In Jesus' Hart, deel 1 pag. 160-161


 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu