- Nieuw project

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Nieuwsbrief

Februari 2021

De vrijwilligers die de postverzending verzorgen kunnen vanwege de coronacrisis niet samenkomen. Daarom is deze nieuwsbrief helaas alleen digitaal beschikbaar.


EERHERSTELDAG: CHRISTUS BIDT IN DE HOF VAN OLIJVEN
We naderen de Veertigdagentijd: de veertigdaagse Vasten als voorbereiding op Pasen. Normaal gesproken gaat aan de Vastentijd het carnavalsfeest vooraf. Heel vreemd dat het dit jaar helemaal anders is. Ik houd van carnaval maar ik noem mijzelf een passieve carnavalsvierder. U zult mij niet verkleed over de straat zien hossen, maar ik geniet als ik mensen goed carnaval zie vieren, in vreugde en saamhorigheid De zittingsavonden, de optocht, de muziek, echt een paar dolle dagen! Ik zal het niet in mijn hoofd halen om met carnaval op vakantie te gaan of te stad te ‘ontvluchten’. Nog liever zet ik de deur van mijn pastorie open om carnaval-vierende familieden of vrienden van een stevig bord erwtensoep te voorzien en te genieten van hun vreugde. Maar dit jaar: niets van dit alles. Ik voel het echt als een offer! We offeren een stuk van onze vreugde op omwille van ons aller veiligheid om zo dat gemene virus eronder te krijgen.
Veertigdagentijd: tijd van vasten en onthouding. Onthouding waarvan? Tja, waarvan moeten we ons dit jaar – behalve van carnaval – nog meer ‘onthouden’? Begint u de pijn van het gebrek aan contacten ook zo te voelen? Het is afzien! En juist dat is vasten. Afzien van dingen die heel normaal zijn, zoals eten en drinken of elkaar ontmoeten, omwille van een hoger doel. Dat ‘hogere doel’ heeft iets met God te maken. Maar zou het werken aan elkaars veiligheid ook niet een ‘goddelijk doel’ zijn? Geduldig onze eenzaamheid dragen, geduldig wachten op betere tijden… God bidden om hulp voor zovele slachtoffers en zorgverleners…
We gedenken op de dinsdag voor Aswoensdag Jezus’ gebed in de Hof van Olijven. Hij is zich bewust van wat Hem te wachten staat en dat brengt Hem in doodsangst. Als God wil Jezus het ultieme offer brengen om ons mensen te verlossen. Zijn menselijke natuur verzet zich tegen het lijden. ‘Vader, niet wat Ik wil, maar wat U wilt, geschiede’.
Verenigen wij ons met Jezus in de Hof van Olijven. Dragen wij als Eerherstel geduldig het lijden dat ons overkomt uit liefde voor Hem die geleden heeft om ons te verlossen.
Eerhersteldag (Jezus biddend in de Hof van Olijven) valt dit jaar op dinsdag 16 februari. De noveen begint op zondag 7 februari.
De noveen van de Goddelijke Barmhartigheid begint op Goede Vrijdag, 2 april.
Op de zondag na Pasen vieren we de zondag van de Goddelijke Barmhartigheid. Deze dag werd ingesteld door paus Johannes Paulus II naar aanleiding van de openbaringen aan de H. zuster Faustina Kowalska.
De Zondag van de Goddelijke Barmhartigheid (Beloken Pasen) valt op zondag 11 april
.

EERHERSTELMISSEN
Zoals Jezus’ kruisoffer heeft ook de viering van de H. Eucharistie vier intenties namelijk God aanbidden, eerherstel brengen voor de zonden, God danken en Hem onze noden aanbevelen. Wanneer we een ‘Eerherstelmis’ (laten) opdragen bieden we God de H. Mis met als enige intentie ‘Eerherstel’. We dragen dus nu de Mis niet op voor onze eigen noden maar richten ons helemaal op het herstellen van de oneer die het H. Hart van Jezus en Zijn Vader worden aangedaan.
U kunt Eerherstelmissen opgeven bij het Apostolaat van Eerherstel. Voor het stipendium conformeren wij ons aan de bedragen van de Bisdom Roermond. Een Misstipendium bedraagt  € 12,50. We vragen vaak missionarissen in de Derde Wereld om deze Missen te lezen. Zij zijn goed geholpen met onze bijdragen, die in zekere zin worden omgezet in‘geestelijke vruchten’. U kunt ook in uw eigen parochie een H. Mis laten lezen tot Eerherstel of de Eucharistie bijwonen met deze intentie. Als de intentie ‘Tot Eerherstel aan het Goddelijk Hart van Jezus’ wordt genoemd in de Mis, draagt u ook bij aan de bekendmaking van het werk van ons Apostolaat.

GODS ZEGEN VOOR 2021 EN DANK VOOR UW BETROKKENHEID
Hoewel het aantal leden langzaam daalt, is het Apostolaat van Eerherstel nog steeds een levendige vereniging. Heel veel ‘werk’ wordt er verzet in stilte: daar waar mensen bidden en offeren uit dankbaarheid voor Gods liefde. Wij vragen u trouw te blijven aan het Eerherstel!
Moge God u allen ook in 2021 zegenen! En als een goede gezondheid u niet gegeven is: offer uw lijden op aan God! Het komt ten goede aan uw intenties en aan onze Kerk. Veel dank!

LANDELIJKE DAG VAN HULDE EN EERHERSTEL
Het Theater aan de Parade ondergaat momenteel een jarenlange grondige renovatie. We moeten dus uitwijken naar een andere locatie.
We houden onze Landelijke Dag van Hulde en Eerherstel op de gebruikelijke dag: de donderdag vóór het H. Hartfeest. Dit jaar is de Landelijke dag op donderdag 10 juni in ’s-Hertogenbosch: uiteraard onder voorbehoud van de ontwikkelingen in de coronacrisis.

 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu