- Nieuw project

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Nieuwsbrief

Februari 2022

EERHERSTELDAG: CHRISTUS BIDT IN DE HOF VAN OLIJVEN

Eerhersteldag is de dag vóór het begin van de Veertigdaagse Vasten die ons voorbereidt op het
feest van de Verrijzenis. Vasten kan dus nooit een oefening van ‘somberheid’ zijn omdat we uitkijken
naar het grootste feest van onze Kerk. Jesaja zegt het met zoveel woorden in de lezing van
Aswoensdag: ‘Als jullie vasten, zet dan geen somber gezicht zoals de schijnheiligen maar als jullie
vasten zalf dan je hoofd en was je gezicht om niet aan de mensen te laten zien dat jullie vasten,
maar vast voor je Vader in de hemel.’ Ik zekere zin mogen wij dus de vasten ‘vieren’: tijd van
vreugde, van nieuwe hoop, van verdieping van ons goddelijk Kindschap. Vasten is niet een tijd
waarin we ons uitputten in prestaties van soberheid, vasten is ‘bij Jezus blijven in de Hof van Olijven’.
In de nacht na het Laatste Avondmaal ging Jezus met zijn leerlingen naar de Hof van Olijven. Hij
zonderde zich af van zijn leerlingen, die in slaap vielen. Jezus voerde een gesprek met zijn Vader:
het meest intense gebed van zijn aardse leven. ‘Vader, laat deze beker aan mij voorbijgaan. Maar
niet zoals Ik het wil, maar laat het gebeuren zoals U het wilt.’ Hoewel Jezus helemaal één is met
God, verzet zich zijn menselijke natuur tegen het op handen zijnde lijden. Was het wel nodig dat
Jezus leed? ‘Zeker’, zegt de heilige Thomas van Aquino. Hij legt uit dat het lijden van Christus diende
als geneesmiddel tegen de zonden die wij bedrijven en dat het lijden een voorbeeld is voor ons
handelen. ‘Het lijden van Christus is voldoende om ons leven volkomen inhoud te geven. Ieder die
volmaakt wil leven, hoeft alleen maar te versmaden wat Christus op het kruis heeft versmaad en
alles te verlangen wat Christus heeft verlangd. Het kruis is een voorbeeld van alle deugden.’
Wilt u vasten? Wilt u eerherstel brengen? Kijk naar het kruis en overweeg wat Christus heeft gedaan
voor ons. De tekst van Sint Thomas van Aquino op de achterzijde kan u daarbij helpen, evenals het
prentje met een foto van het kruis boven het priesterkoor in de St. Jan van ’s-Hertogenbosch. Zeker
nu wij opnieuw moeten afzien van een Landelijke Dag kan het kruis een symbool zijn van het lijden
dat wij vrijwillig op ons nemen en waarmee we Eerherstel kunnen brengen.
Eerhersteldag (Jezus biddend in de Hof van Olijven) valt dit jaar op dinsdag 1 maart. De noveen
begint op zondag 20 februari.
De noveen van de Goddelijke Barmhartigheid begint op Goede Vrijdag, 15 april.
Op de zondag na Pasen vieren we de zondag van de Goddelijke Barmhartigheid. Deze dag werd
ingesteld door paus Johannes Paulus II naar aanleiding van de openbaringen aan de H. zuster
Faustina Kowalska.
De Zondag van de Goddelijke Barmhartigheid (Beloken Pasen) valt op zondag 24 april.

EERHERSTELMISSEN
Zoals Jezus’ kruisoffer heeft ook de viering van de H. Eucharistie vier intenties namelijk God
aanbidden, eerherstel brengen voor de zonden, God danken en Hem onze noden aanbevelen.
Wanneer we een ‘Eerherstelmis’ (laten) opdragen bieden we God de H. Mis aan met als intentie
‘Eerherstel’. We dragen dus nu de Mis niet op voor onze eigen noden maar richten ons helemaal op
het herstellen van de oneer die het H. Hart van Jezus en Zijn Vader worden aangedaan.
U kunt Eerherstelmissen opgeven bij het Apostolaat van Eerherstel. Voor het stipendium
conformeren wij ons aan de bedragen van de Bisdom Roermond. Een Misstipendium bedraagt
€ 12,50. We vragen vaak missionarissen in de Derde Wereld om deze Missen te lezen. Zij zijn goed
geholpen met onze bijdragen, die in zekere zin worden omgezet in‘geestelijke vruchten’. U kunt ook
in uw eigen parochie een H. Mis laten lezen tot Eerherstel of de Eucharistie bijwonen met deze
intentie. Als de intentie ‘Tot Eerherstel aan het Goddelijk Hart van Jezus’ wordt genoemd in de Mis,
draagt u ook bij aan de bekendmaking van het werk van ons Apostolaat.

GODS ZEGEN VOOR 2022 EN DANK VOOR UW BETROKKENHEID
Helaas hebben we vanwege corona elkaar afgelopen jaar niet kunnen ontmoeten. In 2022 zal dat
niet anders zijn! Toch willen wij u danken voor uw gebed en medeleven met het Apostolaat van
Eerherstel. Moge God u allen ook in 2022 zegenen! Blijf eerherstel brengen! Veel dank

GEEN LANDELIJKE DAG VAN HULDE EN EERHERSTEL
Helaas durven we ook dit jaar geen Landelijke Dag van Hulde en Eerherstel te organiseren. De dag
vereist veel voorbereiding en het is te onzeker dat hij door kan gaan. Het Theater aan de Parade
ondergaat momenteel een jarenlange grondige renovatie. Als we een Landelijke Dag zouden houden
moeten we uitwijken naar een andere locatie. Dat stelt ons voor nieuwe problemen. Daarom hebben
met pijn in het hart deze beslissing genomen.

ELLY BECKMAN NEEMT NA 25 JAAR AFSCHEID
Beste mensen, er is een tijd van komen en van gaan. Voor mij had dat vorig jaar tijdens de Landelijke Dag werkelijkheid moeten worden want ik ging teveel vergeten en voelde dat ik het allemaal niet meer aan kon als vicevoorzitter van het Apostolaat. Het werd echt tijd om het aan iemand anders over te doen. Dat heb ik gedaan en een hele goede opvolgster gevonden, die al helemaal ingewerkt is. Ze heet Eugenie van Rinsum en ze woont in Drunen. En toen kwam Corona… En wat doe ik nu dan? Wel, drie jaar geleden overleed mijn man. Kort daarna viel ik in huis op de vloer en kwam heel ongelukkig op mijn rug terecht. Er waren diverse wervels beschadigd en kon bijna niets meer. Ik kreeg thuiszorg en kwam een jaar geleden in een woon-zorgcentrum terecht waar ik heel liefdevol verzorgd wordt. Het heet Notre-Dame en behalve ouderen wonen er ook paters, broeders en zusters. Het hele, prachtig gelegen complex is eigenlijk van de zusters: de dochters van Het Heilig Hart, en zijn door dezelfde pater Chevalier gesticht als de paters: Missionarissen van het Heilig Hart, MSC. We hebben een prachtige kapel, met bijna ieder dag een heilige mis. Had ik het beter kunnen treffen? Misschien is het jullie opgevallen dat het allemaal met het Heilig Hart te doen heeft, mijn grote Liefde. Het wordt nog mooier de zusters hebben ook nog het een en ander te doen met en in Sittard. Ze hebben daar een Aartsbroederschap. En wie is daar de rector van geworden, toen hij als Deken in Sittard werd benoemd? Juist ja, onze voorzitter Deken Merkx! Toeval of zo bestemd? Ik denk het laatste. Dus een tevreden Elly neemt hierbij afscheid en wenst jullie Gods Zegen toe.
Elly Beckman
 
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu