- Nieuw project

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Overwegingen

Fiat! Gods wil geschiede!

Ik moet vertrouwen hebben in de wijsheid van God. Ik ben God een liefde verschuldigd die zich uit
in rustige overgave aan zijn voorzienigheid en in gelijkvormigheid aan zijn wil.
Wij zeggen ons Fiat met betrekking tot alle beproevingen in verleden, heden en toekomst; Fiat
voor de last van verdriet, ziekte en allerlei moeilijkheden die ons zullen blijven bedrukken.
Geven wij ons volledig aan Gods voorzienigheid over. Vragen wij Hem slechts deze genade: in
staat te zijn om zijn plannen te volvoeren.
Zeggen wij ook ons Fiat met betrekking tot de onzekerheid die ons persoonlijk het diepste aangaat:
de onzekerheid omtrent de duur van ons leven. Zal dit jaar ons laatste jaar zijn? Zullen wij over een
jaar nog leven? Gods wil geschiede! Deze onzekerheid verplicht ons in onszelf te keren, onze
zonden te betreuren, in Gods genade en liefde te volharden. Als wij er zeker van waren dat dit ons
laatste jaar zou zijn, wat zouden wij dan doen? Deze onzekerheid is al een prikkel op zich. Zalig de
christen die zich ieder jaar zó gedraagt alsof het zijn laatste was. Dit is de hoogste wijsheid. Met
deze gedachte wil ik mij bezielen.
GEBED Heer Jezus, zie mij aan uw voeten neergeknield in schaamte, vernedering en berouw. Wijs
mij niet af. Ik vraag U om vergiffenis voor mijn zonden. Ik dank U voor uw goede gaven. Ik wil
leven in U, met U en voor U. Ik bied U uw eigen verdiensten aan: uw bloed, uw kruis. uw dood;
schenk mij vergiffenis en breng mij volledig tot bekering. Ik werp mij neer in de oceaan van
barmhartigheid van uw goddelijk Hart om voor al mijn zonden vergiffenis te verkrijgen.

Uit: J.L. Dehon ‘In Jesus’ Hart. Overwegingen voor iedere dag van het jaar.’ Deel II pag. 490

 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu