- Nieuw project

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Nieuwsbrief

Februari 2023

EERHERSTELDAG: SAMEN MET CHRISTUS IN DE HOF VAN OLIJVEN
Op de dinsdag voor Aswoensdag vieren de Priesters van het H. Hart (S.C.J.) en de Passionisten
(C.P.) de gedachtenis ‘Jezus in de Hof van Olijven’.
Nadat Hij met zijn apostelen het Laatste Avondmaal heeft gevierd, gaat Jezus naar de Hof van
Olijven. Jezus staat voor de meest ingrijpende beslissing van zijn leven: ‘Menen jullie niet dat ik
aan mijn Vader kon vragen om twaalf legioenen Engelen te sturen om Mij te hulp te komen?’
Maar altijd gaat de Wil van de Vader vóór. ‘Fiat’: dat is het centrale begrip in de spiritualiteit van
onze Stichter Léon Dehon. Maar dat ’Fiat’ spreekt Jezus niet ‘goedkoop’. Allereerst is het een
heel persoonlijke strijd die Hij heeft te voeren. Hij kan niet rekenen op de steun van zijn
leerlingen. Zij zijn allemaal in slaap gevallen. Niemand van hen beseft wat Jezus hier doormaakt.
Op dit moment is het de Zoon ‘tegenover’ de Vader maar met zo’n intimiteit en liefde dat iedere
bekoring van Jezus om de Vader niet te gehoorzamen Hem vreemd is. Dat zou tégen de Liefde
zijn die juist Jezus en zijn Vader zó volmaakt verbindt. Hier is het de Heilige Geest die aan het
‘werk’ is, Hij ‘die voortkomt uit de Vader en de Zoon, die met de Vader en de Zoon tezamen
wordt aanbeden en verheerlijkt.’ ‘Fiat’: laat het gebeuren. Niet als een soort fatalistische ‘sprong
in het duister’ maar als een verlangen naar het moment waarop de Vader ‘alles’ vraagt van de
Zoon en de Zoon ‘alles’ mag geven. Wat daarna komt is pijnlijk en vernederend. Maar het
diepste ‘Fiat’ geeft Jezus in de Hof van Olijven. Zijn roemloze dood aan het kruis vloeit voort uit
de beslissing die Hij nú neemt.
Ook in ons leven moeten we soms ‘Hof-van-Olijven-beslissingen’ nemen. Het zijn momenten
waarop we vóór God kiezen ook al gaat dit tegen ons gevoel in, ook al zegt iedereen dat we ‘aan
onszelf meten denken’. En wij zijn niet zó één met de Vader als Jezus. Wij worden bekoord om
onze eigen wil te doen. Maar het is de H. Geest die ons op deze momenten te hulp komt en ons
de juiste keuze ingeeft: Fiat: ‘Ik kies voor Gods wil’. Dat geeft de werkelijke vreugde.
Eerhersteldag: ‘Fiat-dag’, dag van hemelse vreugde!
Eerhersteldag (Jezus biddend in de Hof van Olijven) valt dit jaar op dinsdag 21 februari
(Dinsdag vóór Aswoensdag). De noveen begint op zondag 12 februari.
De noveen van de Goddelijke Barmhartigheid begint op Goede Vrijdag, 7 april.
Op de zondag na Pasen vieren we de zondag van de Goddelijke Barmhartigheid. Deze dag
werd ingesteld door paus Johannes Paulus II naar aanleiding van de openbaringen aan de
H. zuster Faustina Kowalska.
De Zondag van de Goddelijke Barmhartigheid (Beloken Pasen) valt op zondag 16 april.

EERHERSTELMISSEN
Zoals Jezus’ kruisoffer heeft ook de viering van de H. Eucharistie een viervoudige intentie
namelijk God aanbidden, eerherstel brengen voor de zonden, God danken en Hem onze noden
aanbevelen. Wanneer we een ‘Eerherstelmis’ (laten) opdragen bieden we God de H. Mis met als
enige intentie ‘Eerherstel’. We dragen dus nu de Mis niet op voor onze eigen noden maar richten
ons helemaal op het herstellen van de oneer die het H. Hart van Jezus en Zijn Vader worden
aangedaan.
U kunt Eerherstelmissen opgeven bij het Apostolaat van Eerherstel. Voor het stipendium
conformeren wij ons aan de bedragen van de Bisdom Roermond. Een Misstipendium bedraagt
€ 15,00. We vragen vaak missionarissen in de Derde Wereld om deze Missen te lezen. Zij zijn
goed geholpen met onze bijdragen, die in zekere zin worden omgezet in ‘geestelijke vruchten’.
U kunt ook in uw eigen parochie een H. Mis laten lezen tot Eerherstel of de Eucharistie bijwonen
met deze intentie. Als de intentie ‘Tot Eerherstel aan het Goddelijk Hart van Jezus’ wordt
genoemd in de Mis, draagt u ook bij aan de bekendmaking van het werk van ons Apostolaat.

BIDDEN MET HET PRENTJE
Uiteraard kunt u ook met ons meebidden aan de hand van het prentje dat bij deze Nieuwsbrief is
gevoegd. In de eenvoudigste vorm kunt u gedurende de noveen dagelijks het gebed bidden.
Maar u mag er gerust ‘creatief’ mee omgaan, bijvoorbeeld door het te bidden na de Rozenkrans
of na ieder tientje van de Rozenkrans. Of neem eens een paar minuten om naar de afbeelding te
kijken en bid daarna langzaam en meditatief het gebed. Doe wat de H. Geest u ingeeft!

GODS ZEGEN VOOR 2023
Helaas hebben we vanwege corona elkaar afgelopen jaar niet kunnen ontmoeten. Toch willen
wij u danken voor uw gebed en medeleven met het Apostolaat van Eerherstel.
Moge God u allen zegenen in het jaar 2023! Dat het een jaar van verbondenheid mag zijn met
God in de diepe overtuiging dat God mét ons is.

LANDELIJKE DAG VAN HULDE EN EERHERSTEL
Het wordt spannend bij de organisatie van de Landelijke Dag van Hulde en Eerherstel. Onze
‘vaste’ locatie, het Theater aan de Parade in ‘s-Hertogenbosch, is wegens renovatie pas volgend
jaar beschikbaar. We zijn op zoek naar een locatie om samen te komen in de buurt van de
St. Jan. Begin februari moet duidelijk worden of het gaat lukken.
Het bestuur heeft besloten de Landelijke Dag alleen te laten doorgaan als er een geschikte
locatie kan worden gevonden. Als dat niet het geval is wachten we met de Landelijke Dag tot
2024. Het is wel verstandig de datum van de Landelijke Dag in uw agenda vrij te houden:
donderdag 15 juni in ’s-Hertogenbosch. Wij laten u tijdig weten of de dag doorgaat!

INFORMATIE OP ONZE WEBSITE EN DIGITALE NIEUWSBRIEF
De website www.apostolaatvaneerherstel.nl biedt niet alleen algemene informatie over onze
Stichting maar sinds kort ook een overweging door priester Bryan van de Mortel, werkzaam in
St. Oedenrode en omgeving. De overweging zal regelmatig worden ’ververst’. Wij heten u van
harte welkom op onze website!
U kunt u de nieuwsbrief ook digitaal ontvangen. Stuur ons uw mailadres! U mag de nieuwsbrief
natuurlijk ook doorsturen aan belangstellenden: misschien levert dat nieuwe leden op... Hartelijk
dank!

 
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu