- Nieuw project

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Overwegingen

De apostel Johannes: de leraar van Jezus’ liefde

Jezus wil niet alleen Joannes overstelpen met zijn geschenken, Hij geeft hem ook de bron van al die geschenken (Bossuet). Zijn geschenken komen voort uit zijn liefde: Hij heeft Joannes zijn liefde geschonken. Zijn liefde vindt haar oorsprong in zijn Hart: Jezus schenkt Joannes ook nog zijn Hart. Hij schenkt hem het grondkapitaal, waarvan Hij hem al volledig de vruchten heeft geschonken.
Kom, dierbare leerling, zegt Jezus, Ik heb u uitverkoren als leraar der liefde voor alle komende eeuwen; kom die liefde drinken aan de bron zelf; kom aan deze bron de innige woorden ontlenen, waarmee je mijn getrouwen zult ontroeren. Kom dicht bij mijn Hart, dat vol is van liefde tot de mensen; kom heel dicht bij en voel de geweldige gloed, die Mij verteert. Dan zul je er des te beter over kunnen spreken.
O Joannes, u bent heer en meester over Jezus' Hart: zet het open voor ons; laat ons zien, wat daar omgaat: het is één en al liefde. Dit heeft Joannes gedaan in zijn geschriften; al zijn geschriften hebben geen ander doel dan ons het Hart van Jezus te openbaren. Het Hart van Jezus is de samenvatting van alle geheimen van ons geloof: geheimen van liefde, ontsproten aan een Hart, dat één en al liefde is; iedere klop, iedere trilling spreekt van liefde. Joannes openbaart ons alle
geheimen van Jezus' Hart: hij stijgt op tot het eerste begin: in den beginne was het Woord, om tot deze eindterm te komen: en Het heeft onder ons gewoond. Wat Hem dreef om onder ons te komen wonen, was: de liefde.
Durven we Joannes als leidsman te nemen in ons leven van vereniging met Jezus' Hart?

Uit: J.L. Dehon ‘In Jesus’ Hart. Overwegingen voor iedere dag van het jaar.’ Deel II pag. 480
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu