- Nieuw project

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Nieuwsbrief

Februari 2024

EERHERSTELDAG: VASTENAVOND

Op de dinsdag vóór Aswoensdag vieren we als Apostolaat van Eerherstel de gedachtenis van
Jezus in de Hof van Olijven. De dinsdag voor Aswoensdag is in het Zuiden ‘carnavalsdinsdag’.
Weinigen zullen op deze dag met hun gedachten bij ons Verlosser Jezus Christus zijn om met
Hem te waken en te bidden. Velen van u zullen zich nog het Veertigurengebed herinneren dat in
de dagen van carnaval werd gehouden. Veertig uur lang werd het Allerheiligste uitgesteld ter
aanbidding om eerherstel te brengen voor de uitspattingen die soms tijdens het carnavalsfeest
plaatsvonden. Daar ligt de band tussen Carnaval en eerherstel.
Als leden van het Apostolaat van Eerherstel willen we op carnavalsdinsdag bidden tot eerherstel
aan het H. Hart van Jezus, bron van zuivere Liefde. En een heel goede manier om dat te doen is
om op deze dag korte of langere tijd met Hem te waken in de Hof van Olijven. Jezus, die wist dat
zijn uur gekomen was om zijn Missie te voltooien op het Kruis, bidt tot zijn hemelse Vader.
‘Mijn Vader, als het mogelijk is, laat deze beker mij voorbijgaan. Maar toch: niet zoals Ik wil,
maar zoals U wilt… Vader, als het niet mogelijk is dat die beker voorbijgaat zonder dat Ik hem
drink: dat dan uw wil geschiede.’ Voor onze stichter, pater Jean-Leon Dehon was het ‘Uw wil
geschiede’ de kern van zijn spiritualiteit.
Het ‘doen van Gods wil’ wordt in onze tijd vaak beschouwd als een soort vernedering. Alsof wij
niet zelf kunnen uitmaken wat we willen! Herinneren we ons nog wat de slang zei tegen Eva in
het paradijs? ‘U zult gelijk worden aan God door de kennis van goed en kwaad.’ De mens wilde
God worden! Niet Gods wil doen maar onze eigen wil! En dat terwijl God het beste met ons
voorheeft en ons uit zijn genade altijd geeft wat nodig is voor ons geluk. Het doen van Gods wil
betekent dat we ons niet zoveel zorgen hoeven te maken over wat we zélf willen (met alle stress
van dien) maar Hij is het die voor ons zorgt!
Eerhersteldag en Veertigdagentijd: tijd van ‘God voor ons laten zorgen’, sterven aan onszelf om
te leven zoals Hij het wil: niet om Hém een ‘plezier’ te doen maar om het geluk te grijpen dat Hij
voor ons heeft bestemd.
Eerhersteldag (Jezus biddend in de Hof van Olijven) valt dit jaar op dinsdag 13 februari
(Dinsdag vóór Aswoensdag). De noveen begint op zondag 4 februari.
De noveen van de Goddelijke Barmhartigheid begint op Goede Vrijdag, 29 maart.
Op de zondag na Pasen vieren we de zondag van de Goddelijke Barmhartigheid. Deze dag
werd ingesteld door paus Johannes Paulus II naar aanleiding van de openbaringen aan de
H. zuster Faustina Kowalska.
De Zondag van de Goddelijke Barmhartigheid (Beloken Pasen) valt op zondag 7 april.

EERHERSTELMISSEN
Zoals Jezus’ kruisoffer heeft ook de viering van de H. Eucharistie een viervoudige intentie
namelijk God aanbidden, eerherstel brengen voor de zonden, God danken en Hem onze noden
aanbevelen. Wanneer we een ‘Eerherstelmis’ (laten) opdragen bieden we God de H. Mis aan
met als enige intentie ‘Eerherstel’. We dragen dus nu de Mis niet op voor onze eigen noden
maar richten ons helemaal op het herstellen van de oneer die het H. Hart van Jezus en Zijn
Vader worden aangedaan.
U kunt Eerherstelmissen opgeven bij het Apostolaat van Eerherstel. Voor het stipendium
conformeren wij ons aan de bedragen van het Bisdom Roermond. Een Misstipendium bedraagt
€ 15,00. We vragen vaak missionarissen in de Derde Wereld om deze Missen te lezen. Zij zijn
goed geholpen met onze bijdragen, die in zekere zin worden omgezet in ‘geestelijke vruchten’.
U kunt ook in uw eigen parochie een H. Mis laten lezen tot Eerherstel of de Eucharistie bijwonen
met deze intentie. Als de intentie ‘Tot Eerherstel aan het Goddelijk Hart van Jezus’ wordt
genoemd in de Mis, draagt u ook bij aan de bekendmaking van het werk van ons Apostolaat.

BIDDEN MET HET PRENTJE
Uiteraard kunt u ook met ons meebidden aan de hand van het prentje dat bij deze Nieuwsbrief is
gevoegd. In de eenvoudigste vorm kunt u gedurende de noveen dagelijks het gebed bidden.
Maar u mag er gerust ‘creatief’ mee omgaan, bijvoorbeeld door het te bidden na de Rozenkrans
of na ieder tientje van de Rozenkrans. Of neem eens een paar minuten om naar de afbeelding te
kijken en bid daarna langzaam en meditatief het gebed. Doe wat de H. Geest u ingeeft!

GODS ZEGEN VOOR 2024
Wij danken u voor uw gebed en medeleven met het Apostolaat van Eerherstel in 2023. Wij
wensen u heel veel zegen toe voor het jaar 2024 en blijven rekenen op uw gebed!

LANDELIJKE DAG VAN HULDE EN EERHERSTEL GAAT DOOR!
Alle ‘seinen’ staan op groen voor de komende Landelijke dag van Hulde en Eerherstel op
donderdag 6 juni. Enkele bestuursleden hebben in december het geheel vernieuwde Theater
aan de Parade bezocht (het was toen nog niet klaar…) en we denken dat we een fijne ruimte
hebben voor de Landelijke dag. Ook de spreker heeft al toegezegd: het is Pater Joannes Maria
Touw OSB, Prior van de Benedictijnenabdij ‘St. Benedictusberg’ in Mamelis-Vaals. Hij heeft
onlangs een mooi boek gepubliceerd over het Johannesevangelie, het Evangelie van het Heilig
Hart! (zie overweging)
Het programma zal zijn als vanouds: om 11.00u de voordracht, gevolgd door het Rozenhoedje,
dan lunchpauze en gelegenheid tot aanbidding en Biecht. Daarna kijken we naar een
videopresentaties en vieren de Mis in de Basiliek van St. Jan. Rond 16.30u is de dag ten einde.
We hopen van harte dat iedereen die maar enigszins kan, deelneemt aan deze dag. U mag
gerust gasten meebrengen. De dag leent zich ook uitstekend als parochiële bezinningsdag.
Priesters met groepen zijn ook welkom. Wij vragen u om uw gebed voor het welsagen van deze
dag.

INFORMATIE OP ONZE WEBSITE EN DIGITALE NIEUWSBRIEF
De website www.apostolaatvaneerherstel.nl biedt niet alleen algemene informatie over onze
Stichting maar sinds kort ook een overweging die regelmatig wordt ’ververst’. Wij heten u van
harte welkom op onze website!
U kunt de nieuwsbrief ook digitaal ontvangen. Stuur ons uw mailadres! U mag de nieuwsbrief
natuurlijk ook doorsturen aan belangstellenden: misschien levert dat nieuwe leden op... Dank!

DE LANDELIJKE DAG VAN HULDE EN EERHERSTEL IS OP DONDERDAG 6 JUNI 2024 IN ‘S-HERTOGENBOSCH

 
 
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu