- Nieuw project

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Gebed voor het Jubeljaar van de Barmhartigheid

Heer Jezus Christus,

U heeft ons geleerd barmhartig te zijn zoals de hemelse Vader, en heeft ons gezegd dat wie U ziet, Hem ziet.
Toon ons Uw gelaat en we zullen gered worden.

Uw liefdevolle blik bevrijdde Zacheüs en Matteüs van de slavernij van het geld; de overspelige vrouw en Magdalena van het zoeken naar geluk enkel en alleen in de geschapen dingen; deed Petrus wenen na zijn verloochening, en verzekerde de berouwvolle dief dat hij naar het paradijs zou gaan.

Laat ons de woorden horen, alsof ze gericht zijn tot ieder van ons, die U sprak tot de Samaritaanse vrouw: “Als u de gave van God kende!”
U bent het zichtbare gelaat van de onzichtbare Vader, van de God die Zijn macht vooral toont door vergeving en barmhartigheid: laat de Kerk in de wereld uw zichtbaar gelaat zijn, dat van de opgestane en verheerlijkte Heer.

U heeft gewild dat ook uw dienaren zelf onderworpen zijn aan zwakheid om mee te kunnen leven met de onwetenden en dwalenden: laat iedereen die zich tot hen richt voelen dat ze gezien zijn, dat God van hen houdt en hen vergeeft.

Zend uw Geest en heilig eenieder van ons met Zijn zalving, zodat het Jubileum van Barmhartigheid een jaar van genade zal zijn van de Heer, en uw Kerk met hernieuwd enthousiasme het goede nieuws zal brengen aan de armen, de vrijheid zal verkondigen aan gevangenen en de onderdrukten, en blinden zal laten zien.

Wij vragen dit op voorspraak van Maria, Moeder van Barmhartigheid,
Gij die leeft en heerst met de Vader en de Heilige Geest in alle eeuwigheid.

Amen.

 
 
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu