- Nieuw project

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Het Apostolaat van Eerherstel werd in 1889 opgericht door Pater Jean-Leon Dehon, stichter van de congregatie van de Priesters van het Heilig Hart (Societas Cordis Jesu, S.C.J.). In Nederland werd met dit Apostolaat gestart in 1947. Over het ontstaan van de congregatie is een boekwerkje beschikbaar in het boekenfonds.

In de zestiger jaren van de vorige eeuw werd besloten dat het Apostolaat van Eerherstel geen kerntaak meer zou zijn van de S.C.J. .

Pater F.A.A. Mes ging echter op persoonlijk titel door met het Apostolaat. Na het overlijden van Pater Mes werd de leiding overgenomen door mevrouw J. van de Sant, die lange tijd medewerkster van Pater Mes was geweest. In 1994 werd het Apostolaat van Eerherstel omgezet in een stichting naar burgerlijk recht.

In 1998 werd het voorzitterschap overgenomen door Mgr. Ing. R. Merkx, momenteel plebaandeken te Roermond. Hij wordt bijgestaan door een bestuur van 4 personen.

In 2009 kreeg de stichting goedkeuring van het bisdom Roermond waardoor het de ANBI-status mag voeren (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dit heeft tot gevolg dat giften aan het Apostolaat aftrekbaar zijn van de Belasting (er geldt een drempel).


Pater Jean-Leon DehonMgr. Rob Merkx


 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu