- Nieuw project

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Nieuwsbrief

Juni 2022

EERHERSTELDAG: CHRISTUS BIDT IN DE HOF VAN OLIJVEN

HET HOOGFEEST VAN HET HEILIG HART VAN JEZUS
Beste leden van het Apostolaat van Eerherstel, beste Heilig Hartvereerders en belangstellenden,
Het Hoogfeest van het Heilig Hart van Jezus nadert! Op Pinksteren is de Paastijd ten einde gegaan: de tijd waarin we 50 dagen lang gevierd hebben dat de Heer waarlijk is verrezen. Hij verscheen aan zijn leerlingen die op Goede Vrijdag de moed hadden verloren. De Verrezen Heer zelf kwam hun te hulp. Hij toonde zich aan Maria Magdalena, die meende een ‘tuinman’ te zien, Hij liep met hen mee naar Emmaüs, Hij kwam Thomas te hulp die om een ‘bewijs’ vroeg maar vóórdat Hij het bewijs kreeg, een geweldige belijdenis sprak: niet alleen ‘Heer, U bent verrezen’ maar: ‘Jezus, U bent mijn Heer en mijn God’. Jezus kwam zijn leerlingen te hulp die hun oude vissersvak weer wilden oppakken omdat hun geloof was verdwenen. Jezus komt ons te hulp wanneer wij ons afvragen: ‘Waar is God in alle moeilijkheden die ons overkomen, in de dreiging van virussen, in de dreiging van een nieuwe wereldoorlog. Waar is God als ik ouder word, mijn krachten voel afnemen, mijn geheugen mij in de steek laat, mijn zelfstandigheid mij noodgedwongen dreigt te worden afgenomen.’ Vrees niet: de Verrezen Heer komt ook tot ons, ondanks ons zwakke geloof. Hij neemt het initiatief!
Dat initiatief vieren we met Pinksteren en in de weken daarna: Pinksteren, het Hoogfeest van de Heilige Drie-eenheid, Sacramentsdag en het Hoogfeest van het Heilig Hart. Op Pinksteren zendt God de Heilige Geest: een nieuwe, totale aanwezigheid van God in onze wereld. De Heilige Geest die in ons werkt, ons kracht geeft om te blijven vertrouwen, die kracht geeft aan de woorden die wij spreken om Gods Liefde in de wereld te verkondigen. In de viering van het Hoogfeest van de H. Drie-eenheid vieren we dat onze God geen afstandelijke God is maar ten diepste Communio tussen Vader, Zoon en Heilige Geest en dat wij in deze eenheid zijn opgenomen. In het Heilig Sacrament geeft God Zichzelf aan ons, wordt Hij Voedsel, Levend Manna, voor onze zoektocht in de woestijn van ons leven.
Op het Hoogfeest van het Heilig Hart vieren we dat God ons liefheeft met heel Zijn Hart, een ‘hartelijke’ God die ons liefheeft tot in het diepst van Zijn Goddelijk Wezen. Zelfs na zijn smartelijke dood aan het kruis blijft Hij geven. Uit Zijn geopend Hart stromen water en Bloed, de levensstroom van de Sacramenten die God ons gegeven heeft voor onze levensweg.
Aan ons de taak om dankbaar te zijn voor al deze schitterende gaven van God. We brengen dank aan God, niet om God ‘groter’ te maken, want Hij is al de Grootste. We brengen eer en dank om God de kans te geven méér voor ons te ‘doen’. God heeft ons geschapen voor het geluk. Zijn grootste vreugde bestaat erin dat wij, mensen, gelukkig zijn. In alle omstandigheden van het leven. En dat geluk bestaat hierin dat wij alles aanvaarden wat uit Zijn Hand komt, dat wij – zoals onze stichter, Pater Dehon het uitdrukte – ons ‘fiat’ geven: ‘Hier ben ik Heer, ik ben bereid uw Wil te doen!’ Dát is Eerherstel brengen: God eren door gelukkig te zijn! Het Apostolaat van Eerherstel: samen bidden en vieren, samen dankbaar zijn dat God ons gelukkig maakt!

DE NOVEEN VAN EERHERSTEL
Op vrijdag 24 juni vieren we het Hoogfeest van het Heilig Hart van Jezus.
We nodigen u uit om een noveen te bidden tot Eerherstel aan het H. Hart van Jezus. bijvoorbeeld door 9 dagen lang dagelijks het gebed te bidden op het bijgevoegde prentje of door een Mis tot Eerherstel aan het H. Hart van Jezus te laten lezen in uw parochie.
De noveen voor het H. Hartfeest begint op woensdag 15 juni.

BELANGRIJKE DATA
Het H. Hartfeest wordt dit jaar gevierd op vrijdag 24 juni. De noveen van Eerherstelmissen begint op woensdag 15 juni.
Onze Landelijke Dag vervalt dit jaar wederom.

OOK DIT JAAR GEEN LANDELIJKE DAG
De organisatie van een Landelijke Dag kost veel voorbereiding. Op onze vergadering in januari hebben we lang gepraat over de Landelijke Dag 2022. Op dat moment moesten we ‘de knoop doorhakken’ omdat we in januari de zaal en de kerk moeten reserveren en de spreker moeten vastleggen. Het zag er op dat moment niet naar uit dat de corona-maatregelen spoedig zouden worden beëindigd. Ook het zoeken van een tijdelijke nieuwe locatie (het Theater aan de Parade is gesloten vanwege een grote renovatie) zou een grote uitdaging zijn. Daarom hebben we (tot onze spijt en verdriet van velen…) moeten besluiten de Landelijke Dag opnieuw niet te laten doorgaan. De risico’s waren te groot.
Uiteraard hopen en bidden wij dat het coronavirus niet opnieuw de kop opsteekt. Volgens de planning zou het geheel vernieuwde Theater aan de Parade volgend jaar weer beschikbaar zijn. We hopen dan echt de draad weer op te kunnen pakken! Geef de moed niet op, dat doen wij ook niet!

KINDERKRANS ONZE LIEVE VROUW VAN HET HEILIG HART
In Sittard staat de Basiliek van Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hart. Daar wordt het Heilig Hart van Jezus vereerd in liefde verenigd met het Heilig Hart van Maria. Deken Merkx, onze voorzitter, is ook rector van deze prachtige neogotische basiliek.
De basiliek kent een bijzonder apostolaat: de zogenaamde ‘Kinderkrans’. Vele tienduizenden kinderen zijn sinds 1878 ingeschreven in de Kinderkrans met het doel hen onder de bijzondere bescherming te stellen van de Heilige Harten van Jezus en Maria.
Kinderen kunnen direct na de geboorte (en zelfs daarvoor) worden ingeschreven. Voor de kinderen van de Kinderkrans wordt dagelijks gebeden tijdens het Rozenkransgebed met daarbij het toewijdingsgebed "Gedenk, O Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hart". Altijd brandt voor het genadebeeld van Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hart een votiefkaars tot intentie van de kinderen. Iedere donderdag wordt voor de kinderen een Heilige Mis opgedragen in de Basiliek en na deze H. Mis, in hun naam de "Akte van Toewijding" gebeden.
Het inschrijfgeld bedraagt eenmalig 15 euro per kind.
Opgave en informatie: Aartsbroederschap van Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hart,
Oude Markt 20, 6131 EN Sittard, telefoon: 046-4515141, website: www.basilieksittard.com
e-mail: basiliek@rk-kerken-sittard.nl; bankrekening: NL72 RABO 0130 5731 75

 
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu