- Nieuw project

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Overwegingen

Het Hart van Jezus en Maria

Het Hart van Jezus en Maria is het gouden altaar waarop dag en nacht het heilige vuur van  de liefde brandt. Op dit altaar brengt Jezus, de Hogepriester, zichzelf met zijn allerheiligste Moeder ten offer: hiermee verenigt Hij alle offers van de heiligen en rechtvaardigen.
Dáár moet ook ik de offers van dankzegging en uitboeting aanbieden die ik God verschuldigd ben. Ik moet de goede God dank betuigen voor de talloze weldaden die ik van Hem heb ontvangen en nog voortdurend uit zijn milde hand ontvang. Het Hart van Jezus en Maria zal aanvullen wat er aan mijn dankzegging ontbreekt. Dit heilige Hart dat in mij leeft, betuigt God onophoudelijk dank voor mij en alle schepselen. Ik moet mij met dit Hart verenigen; ik moet dit Hart zelf aan de opperste Goedheid aanbieden.
Ik zal God het Hart van Jezus met het Hart van zijn Moeder aanbieden. Ik zal Hem al het verdriet, alle angst en alle lijden aanbieden dat die heilige Harten om mijnentwil hebben verduurd. Ik zal mijn tranen en mijn berouw met hun smart verenigen en door hun bemiddeling de hemelse Vader om vergiffenis vragen. Wanneer Jezus’ en Maria’s Hart mijn schuld betaalt en voor mij om genade vraagt, heb ik van Gods gerechtigheid niets meer te vrezen.

Uit: J.L. Dehon ‘In Jesus’ Hart. Overwegingen voor iedere dag van het jaar.’ Deel I pag. 449-450 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu