- Nieuw project

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Nieuwsbrief

Juni 2024

Op vrijdag 7 juni vieren we het Hoogfeest van het Heilig Hart van Jezus. Het is het laatste Hoogfeest dat qua datum afhangt van de Paasdatum: een teken dat het feest van het H. Hart nauw verbonden is met het Paasfeest. Jezus verrees uit de dood. In zijn grote liefde kan God het niet verdragen dat de mensheid verstoken blijft van de volheid van zijn liefde. God Zelf zet de stap naar de verzoening. En Hij doet dat niet ‘goedkoop’: Hij brengt het Offer leven van Zijn eigen Zoon. Alles wat Hij is en wat Hij heeft als God, het meest dierbare, schenkt hij uit liefde aan ons. Met heel zijn Hart heeft Hij ons lief. Op het Hoogfeest van het H. Hart vieren we Gods liefde en brengen wij Hem dank voor Zijn geschenk.

DE NOVEEN VAN EERHERSTEL

We nodigen u uit om een noveen te bidden tot Eerherstel aan het H. Hart van Jezus, bijvoorbeeld door 9 dagen lang dagelijks het gebed te bidden op het bijgevoegde prentje of door een Mis tot Eerherstel aan het H. Hart van Jezus te laten lezen in uw parochie. De noveen voor het H. Hartfeest (7 juni) begint op woensdag 29 mei.

BELANGRIJKE DATA
Het H. Hartfeest wordt dit jaar gevierd op vrijdag 7 juni.  
De noveen van Eerherstelmissen begint op woensdag 29 mei.  
Onze Landelijke Dag is op donderdag 6 juni van 11.00 tot 17.00 uur  

EERHERSTELMISSEN
Zoals Jezus’ kruisoffer heeft ook de viering van de H. Eucharistie een viervoudige intentie namelijk God aanbidden, eerherstel brengen voor de zonden, God danken en Hem onze noden aanbevelen. Wanneer we een ‘Eerherstelmis’ (laten) opdragen bieden we God de H. Mis aan met als enige intentie ‘Eerherstel’. We dragen dus nu de Mis niet op voor onze eigen noden maar richten ons helemaal op het herstellen van de beledigingen die het H. Hart van Jezus en Zijn Vader moeten ondergaan.  

U kunt Eerherstelmissen opgeven bij het Apostolaat van Eerherstel. Een Misstipendium bedraagt  € 15,00. We vragen vaak missionarissen in de Derde Wereld om deze Missen te lezen. U kunt ook in uw eigen parochie een H. Mis laten lezen tot Eerherstel of de Eucharistie bijwonen met deze intentie. Als de intentie ‘Tot Eerherstel aan het Goddelijk Hart van Jezus’ wordt genoemd in de Mis, draagt u ook bij aan de bekendmaking van ons Apostolaat.

BIDDEN MET HET PRENTJE

Wij vragen met ons mee te bidden aan de hand van het prentje dat bij deze Nieuwsbrief is gevoegd. U kunt gedurende de noveen 9 dagen lang dagelijks dit gebed bidden. Maar u mag er gerust ‘creatief’ mee omgaan, bijvoorbeeld door het te bidden na de Rozenkrans of na ieder tientje van de Rozenkrans. Of neem eens een paar minuten om naar de afbeelding te kijken en bid daarna langzaam en meditatief het gebed. Doe wat de H. Geest u ingeeft!  

INFORMATIE OP ONZE WEBSITE EN DIGITALE NIEUWSBRIEF
De website www.apostolaatvaneerherstel.nl biedt niet alleen algemene informatie over onze Stichting maar ook een overweging die regelmatig wordt ’ververst’. Wij heten u van harte welkom op onze website!

U kunt de nieuwsbrief ook digitaal ontvangen. Stuur ons uw mailadres! U mag de nieuwsbrief natuurlijk ook doorsturen aan belangstellenden: misschien levert dat nieuwe leden op... Dank!

LANDELIJKE DAG
U bent van harte uitgenodigd voor de Landelijke Dag van Hulde en Eerherstel. Als bijzondere gast mogen we pater Joannes Maria Touw O.S.B. verwelkomen. Hij is Prior van de Abdij St. Benedictusberg in Vaals. Pater Touw zal spreken over het H. Hart en de menselijke trappen van Liefde. Pater Touw verzorgt ook de videopresentatie in het middagprogramma. Hij zal een zelf samengestelde documentaire tonen over het altaar-retabel van het Lam Gods in de St. Baafs
kathedraal in Gent: het resultaat van een diep en inspirerend onderzoek dat hij heeft verricht naar de achtergrond van dit middeleeuwse kunstwerk van de gebroeders Van Eijck. Het is voor ons een eer dat wij Mgr. Mutsaerts in ons midden mogen hebben voor de pontificale Eucharistie in de Kathedraal van St. Jan.

De toegang op de Landelijk Dag is gratis. U hoeft zich niet aan te melden. Alle gelovigen zijn welkom! Als u nog vragen hebt: tel. 046 451 2275 of www.apostolaatvaneerherstel.nl

 
 
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu