- Nieuw project

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Overwegingen

Hart van Jezus

De uitdrukking ‘Hart van Jezus’ betekent ‘heel het innerlijk leven van Jezus’. Jezus zelf heeft dit gebruik op voorhand gewettigd toen Hij zei: ‘Leert van Mij want Ik ben zachtmoedig en nederig van
hart’. In dit verband betekent ‘hart’ immers niet Jezus’ lichamelijk hart maar zijn ziel, zijn innerlijk, zijn deugden.
Ook de H. Margaretha Maria Alacoque gebruikte het woord ‘hart’ vaak in deze betekenis. Met de uitdrukking ‘Heilig Hart’ bedoelt Margaretha Maria dan al Jezus’ deugden, heel zijn innerlijk leven.
Als zij het woord ‘Hart van Jezus’ horen, komen velen met hun gedachten niet verder dan het lichamelijk Hart van Jezus. De juiste opvatting is echter heel wat mooier. Men moet dat lichamelijk Hart beschouwen
als innig verbonden met de ziel en de hele persoonlijkheid van Jezus Christus. Het is vol leven, vol genegenheid en vol begrip. Het is het edelste en voornaamste orgaan van Jezus’ gevoelsleven, van zijn liefde, zijn ijver, zijn gehoorzaamheid, van zijn verlangens en zijn verdriet, zijn vreugden en zijn smarten. Het is het uitgangspunt en de zetel van al Jezus’ gevoelens en deugden.
‘De opdracht aan het H. Hart heeft ten doel het goddelijk Hart te vereren dat de zetel van alle deugden is, de bron van alle zegen en de toevlucht voor alle heilige zielen.’ (Z. Claude de la Colombière).
Ook de litanie van het H. Hart somt alle rijkdommen op die in Jezus’ heilige mensheid verborgen zijn en die wij opmerken in zijn aardse leven, in zijn lijden, in de H. Eucharistie en zelfs in zijn verheerlijkt leven in de hemel.

Uit: J.L. Dehon ‘In Jesus’ Hart. Overwegingen voor iedere dag van het jaar.’ Deel I pag. 519


 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu