- Nieuw project

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Overwegingen

Barmhartigheid

Reeds in het Oude Testament eiste God werken van barmhartigheid als voorwaarde voor vergiffenis en heil: ‘Verbetert u, zuivert uw gedachten en uw harten, houd op Mij te beledigen en leert het goede te doen, weest rechtvaardig, helpt de verdrukten, geeft weduwen en wezen wat hun toekomt: dan kunt ge met Mij komen onderhandelen en Mij vergiffenis vragen en waren uw zielen geel als saffraan, zij zullen wit worden als sneeuw; waren zij rood als purper, zij zullen wit worden als wol. (Jes. 1, 16-18).

Hoe beoefen ik die deugd die zo rijk is aan verlossende kracht? Hoe ben ik gestemd jegens hen die mij beledigen en mij krenken, die op mij vitten en mij verdriet aandoen? Heb ik van harte medelijden met allen die in zorg en nood verkeren? Ik moet het zien als mijn plecht zachtmoedig te zijn en medelijden te hebben. Weldadigheid beoefenen is een teken van vereniging met God.

Sta armen en geringen bij en uw aalmoes zal voor u bidden en gevaren van u verwijderen (Eccl. 29,15). Jezus heeft ons bezocht met een hart vol barmhartigheid. Wij moeten goed zijn voor iedereen zoals Hij goed is geweest voor ons.

Uit: J.L. Dehon ‘In Jesus’ Hart. Overwegingen voor iedere dag van het jaar.’
Deel II  pag. 36


 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu