- Nieuw project

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Overwegingen

Jezus’ Hart een toevluchtsoord

De H. Margareta Maria, bij wie het "wonen in Jezus’ Hart" vlees en bloed was geworden, vervulde daar allerlei rollen: soms beschouwde zij zich als een leerlinge in de school van Jezus’ Hart, soms als een zieke in het hospitaal of als een gevangene in de kerker der liefde of als een bedelares aan het koninklijk paleis. Vaker nog ziet zij Jezus’ Hart als een toevluchtsoord, een vluchthaven, een beschermend bolwerk tegen de vijanden van ons heil, als een wijkplaats voor de zondaars. "Wij moeten de wonde van het H. Hart binnenvluchten, zegt zij, als een zeevaarder, die een haven opzoekt om beveiligd te zijn tegen de stormen op de onstuimige wereldzee, waar men voortdurend aan schipbreuk blootstaat. Jezus’ Hart is een prachtige wijkplaats bij iedere storm.  Jezus’ Hart is als een onneembare vesting tegen de aanvallen van de vijand." Het H. Hart is een schuiloord waar barmhartigheid heerst: "De zondaars zullen in mijn Hart een oceaan van barmhartigheid vinden…Waarom zou je niet durven binnen te gaan", zegt Marga-reta Maria, "nu Jezus zelf je uitnodigt? Daar staat de troon van barmhartigheid en de grootste stakkerds zijn er het hartelijkst welkom, want Jezus’liefde peilt hun ellende tot op de bodem… Uit dat kostbare goud heeft de barmhartige Vader onschatbare munten geslagen. Daar kunnen wij onze schuld mee betalen en ons eeuwig heil mee verzekeren… In Jezus’ Hart moet je je voelen als een misdadiger, die zich vol berouw in die kerker van liefde heeft opgesloten, in de hoop daarmee zijn rechter tevreden te stellen… Jezus heeft zijn Hart het Heilige der heiligen genoemd. Zo moeten wij het leren zien, als Middelaar tussen God en ons, want Het is alvermogend om vrede en barmhartigheid te verkrijgen."

Uit: J.L. Dehon ‘In Jesus’ Hart. Overwegingen voor iedere dag van het jaar.’
Deel I pag. 565


 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu