- Nieuw project

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Column Bryan van de Mortel

Christus Koning; een vintage hoogfeest
door Bryan van de Mortel, pastoor
"Laat vaan naast trotse koningsvaan, blinkende in uw rijen staan.
Uw zachte scepter heers’ alom, in staat en huis en heiligdom.
"

Het is een oude hymne uit de kerkelijke getijden voor het hoogfeest van Christus Koning. Het rijmt wel leuk, maar het taalgebruik is inmiddels vintage. Veel aspecten van dit feest dat we vieren op de laatste zondag van het kerkelijke jaar stammen dan ook uit het begin van de vorige eeuw toen de heilig hartbeelden nog trots in iedere huiskamer onder glazen stolpen prijkten. Menig afbeelding van Christus Koning die wij vinden is behoorlijk Art Deco. Het laat iets zien van de tijdsgeest, maar tegelijkertijd is de boodschap en het feest zelf eigenlijk tijdloos en vintage genoeg om opnieuw te beleven.  Christus Koning van het heelal. We kunnen het nog zo mooi vieren, maar het zal pas betekenis hebben wanneer wij Hem werkelijk herkennen en erkennen als onze Koning, als degene die mijn leven bepaald en richting geeft. Is Christus de Koning in uw huis? Is Christus uw Koning op uw werk? Is Christus Koning in de politiek, het onderwijs, in de zorg, in uw verstand, in uw wil, in uw hart? Of laten wij zijn genadevolle invloed niet toe, omdat we denken dat Christus geen plaats heeft buiten onze privéwereld? Als we Christus onze dagelijkse werkelijkheid willen laten raken moeten we Hem reeds hier op aarde Koning laten zijn, Koning in geheel ons leven. Hem toelaten in ons hart, ons verstand en onze wil zodat wij midden in de wereld van vandaag het zuurdesem zijn waarmee het brood gaat gisten.

Toch weten we tegelijkertijd dat het Koninkrijk hier opgebouwd niet definitief is. Vandaar dat het feest van Christus Koning op de laatste zondag gevierd wordt. Het geeft aan dat uiteindelijk Christus’ Koningschap, zoals Hijzelf zegt, niet van deze aarde is. Het uiteindelijke Koningschap van Christus, is een heerschappij waarbij de hemel en aarde haar voltooiing hebben bereikt. Het hoogfeest heeft dan ook altijd dit laatste aspect, een verlangen naar de Heer die komen zal en heel de wereld voorgoed zal omvormen. Een verlangen naar de heerschappij van de Komende, die komt uit het Oosten.

Nu daagt het in het oosten, het licht schijnt overal.
Hij komt de volken troosten, die eeuwig heersen zal.
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu