- Nieuw project

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Overwegingen

Jezus’ koninkrijk kent geen grenzen

Het is niet van deze wereld want het komt uit den hoge. Het ontstaat niet op een gewone wijze: door erfopvolging, verkiezing of verovering maar zijn oorsprong ligt in de hemel; het ontleent zijn oorsprong aan de schoot van de Vader waaraan het Woord ontspruit. Jezus’ rijk omvat heel de wereld evenals het rijk van de Vader, wat één en hetzelfde is. Het omvat de aarde van pool tot pool, van het oosten tot het westen, het omvat alle mensen afzonderlijk, het omvat ook de volkeren als zodanig die de noodzakelijke en door God gewilde groepringen van mensen zijn. ‘Mij is alle macht gegeven in de hemel en op aarde’, zegt Jezus. ‘Gaat, onderwijst en doopt alle volkeren (niet zonder meer de afzonderlijke personen) en leer hun mijn geboden te onderhouden.

Zijn Koninkrijk zal geen einde hebben

De aartsengel Gabriël sprak tot Maria: ‘Hij zal groot zijn en Zoon van de Allerhoogste genoemd worden en aan zijn koningschap zal nooit een einde komen (Lc. 1,32-33). Jezus heeft deze belofte bevestigd: ‘Mij is alle macht gegeven in de hemel en op aarde. Ik ben met u alle dagen tot aan het einde van de wereld. (Mt. 28,18-20). Laat Jezus in ons leven heersen door onze wil en onze daden geheel aan Hem te onderwerpen, door zijn rijk mee op te bouwen in de samenleving, door de waarheid bekend te maken en door apostolaat.   

Uit: J.L. Dehon ‘In Jesus’ Hart. Overwegingen voor iedere dag van het jaar.’
Deel I pag. 34


 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu