- Nieuw project

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Overwegingen

De komst van het Rijk van Jezus’ Hart

Het rijk van Jezus’ Hart komt zonder twijfel: het zal zich over de hele wereld uitstrekken. Margaretha Maria Alacoque schrijft: “Telkens wanneer de duivel het rijk van Jezus’ Hart met tegenspraak en tegenstand bestookte, nam ik mijn toevlucht tot de woorden: Laat maar begaan en wees niet bang: Ik zal mijn rijk vestigen ondanks de duivel en zijn handlangers; Ik zal afrekenen met alleen die het willen verijdelen. Dit woord herhaalde Jezus telkens weer en het vervulde mij met een onwankelbaar vertrouwen.” “Later, toen ik zag welke voorspoedige vorderingen het rijk van Jezus’ Hart maakte, hoorde ik de woorden: Heb ik je niet gezegd dat – mits je gelooft – al je verlangens in vervulling zult zien gaan? Hemel en aarde zullen eerder ten ondergaan dan dat mijn woorden verworpen worden. Het aanbiddelijk Hart van Jezus zal zich dus verder openbaren; het zal zijn rijk vestigen ondanks de hel. Het zal heersen ondanks alle tegenstand….” “Gelukkig degenen van wie Hij zich zal bedienen om zijn rijk te vestigen.” Het rijk van Jezus’ Hart zal de hele wereld omvatten. “Het aanbiddelijk Hart van Jezus”, zegt Margaretha Maria, “wil in alle harten het rijk van zijn liefde vestigen en het rijk van satan vernielen en vernietigen… Dat alles dus moge buigen voor Hem! Dat alles onderdanig aan Hem zal zijn, dat alles aan zijn goddelijke liefde moge gehoorzamen.” Met zijn liefde en zijn bloed heeft Jezus de wereld vrijgekocht. De wereld is dus eigendom van zijn Hart dat het werktuig is van zijn liefde en  de bron van zijn bloed. Het woord dat de psalmist over de Messias sprak is van toepassing op het H. Hart van Jezus: alle volkeren zijn Hem als erfdeel gegeven.

Uit: J.L. Dehon ‘In Jesus’ Hart. Overwegingen voor iedere dag van het jaar.’
Deel I pag. 45


 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu