- Nieuw project

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Overwegingen

Aan zijn Rijk zal geen einde komen

De aartsengel Gabriël sprak tot Maria: “Hij zal groot zijn en Zoon van de Allerhoogste worden genoemd..
en aan zijn koningschap zal geen einde komen”(Lc. 1,32-33). Jezus heeft deze belofte bevestigd: “Mij is
alle macht gegeven in de hemel en p de aarde… Ik ben met u alle dagen tot aan het einde van de wereld”
(Mt, 28-18-20).
De duivel zal de strijd tot het uiterste voortzetten. Meerderen onder ons zullen zich laten verleiden en
meesleuren en ten onder gaan, maar Jezus en zijn Kerk zullen tenslotte overwinnen.
Twintig eeuwen lang is de Kerk gegroeid zonder iets van haar geestelijke schatten, haar leer, haar
Evangelie, haar sacramenten in te boeten. Haar veroveringskracht verslapte niet; haar krijgsschat is het
verlossingsbloed, door Jezus’ Hart vergoten. Koninkrijken en keizerrijken vergaan. De Kerk echter doopt
nieuwe volkeren. Zij verbreidt het rijk van rechtvaardigheid en liefde; zij blijft altijd alles omvatten.
Zo wekt zij de volkeren opnieuw ten leven, door ze opnieuw met de geest van de evangelische deugden te
bezielen.

Uit: J.L. Dehon ‘In Jezus Hart’deel 1, pag. 34


 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu