- Nieuw project

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Nieuwsbrief

Oktober 2023

CHRISTUS: KONING VAN HET HEELAL

Onlangs mocht ik in de St. Baafskathedraal in Gent het retabel bezoeken van het Lam Gods. De restauratie is bijna voltooid waarmee het kunstwerk weer is teruggebracht in de originele staat van 1432.
In het midden boven zien we Christus Koning. Hij troont in de hemelse heerlijkheid.
Het Lam op het offeraltaar in de onderste voorstelling is dezelfde Christus. Nu niet tronend maar als een Lam dat geslacht wordt. Dóór het lijden naar de verheerlijking!

Heel bijzonder is dat het Lam - zoals in 1432 - de toeschouwer weer strak aankijkt met een doordringende blik van liefde waaraan je bijna niet kunt ontkomen. In vroegere tijden heeft men wellicht dit Lam een beetje te ‘opdringerig’ gevonden en waarschijnlijk het daarom een beetje minder ‘heftig’ gemaakt. Maar voor Jan van Eijck – één van de schilders van dit paneel – moest het Lam de toeschouwer tot in zijn hart raken. Allereerst om dankbaar te zijn. Het Lam, geslacht op het altaar is het beeld van de Eucharistie. Christus wordt in iedere Eucharistie opnieuw geofferd voor onze zonden.

Het is niet alleen
een nagedachtenis, het is een actualisatie: Christus blijft zichzelf op onbloedige wijze opofferen voor onze zonden. Zozeer heeft Hij ons lief dat Hij zijn leven voor ons blijft geven. Uit zijn geopend Hart stromen water en bloed in de kelk. Daarmee geeft Christus on het teken van zijn Liefde-tot het-uiterste-toe.
Maar ook wij zijn betrokken. Het Lam kijk ons recht in de ogen. Mens, dit heb Ik voor jouw gedaan. Wil jij Mij volgen? Durf jij te delen in Mijn lijden? Wees niet bang! Ook voor jou is de hemel! Eenmaal mag jij naast mij zitten op mijn troon van glorie in het hemels Jeruzalem! Een koninklijke belofte!

We vieren het HOOGFEEST VAN CHRISTUS, KONING VAN HET HEELAL
op zondag 26 november. De noveen begint op vrijdag 17 november.

NOVEEN VAN EERHERSTELMISSEN
Wij nodigen u uit om deel te nemen aan de NOVEEN VAN EERHERSTELMISSEN die begint op vrijdag 10 november. In de negen dagen voor het feest kunt u - indien mogelijk - dagelijks de H. Mis meevieren (eventueel daarbij als intentie opgeven: ‘Tot eerherstel aan het Goddelijk Hart van Jezus’: als die intentie wordt voorgelezen zullen velen zich afvragen: ‘Wat is dat: eerherstel?’ Zo brengt u eerherstel én maakt u een beetje ‘reclame’ voor ons Apostolaat!). Ook kunt u gedurende de noveen dagelijks het gebed bidden op het bijgaande prentje.

LANDELIJKE DAG 2024
We doen onze uiterste best om de Landelijke Dag in 2024 doorgang te laten vinden. Slechts enkele weken voor de geplande datum – donderdag 6 juni – gaat het Theater aan de Parade in
’s-Hertogenbosch weer open. We hopen dat het ondanks de drukte rondom de heropening
mogelijk is om de Landelijke Dag te organiseren. Wij willen u graag goed ontvangen en beseffen ook dat weliswaar een hele ‘luxe’ gelegenheid hebben uitgezocht. Maar gezien de toch wel hoge gemiddelde leeftijd van vele van onze leden vinden wij een goede accommodatie noodzakelijk. Zet DONDERDAG 6 JUNI 2024 VAST IN UW AGENDA! We hopen u in de volgende nieuwsbrief te kunnen melden het ervoor staat.

NIEUWE LEDEN
Wij vragen u om de nieuwsbrief door te geven aan anderen. Veel van de leden wonen in zorgcentra waar nog een H. Mis wordt gevierd. Misschien is het mogelijk om enkele nieuwsbrieven te kopiëren en uit te delen. Vertel erbij dat het niets kost en dat alleen wordt gevraagd om gebed.
Voor degenen die een computer hebben zou het misschien mogelijk zijn om de nieuwsbrief en het prentje dat u vindt op onze website (zie kop) door te sturen aan mogelijke belangstellenden.
Zij kunnen zich dan aanmelden voor digitale toezending van de nieuwsbrief.
NIEUWE LEDEN ZIJN VAN HARTE WELKOM!
Jammer is het als wij de u toegezonden Nieuwsbrief zonder verdere vermelding van een nieuw
adres retour krijgen.

DPN RIKKEN NIJMEGEN GAAT NIEUWSBRIEVEN VERZENDEN
We hebben besloten om het verzenden van de nieuwsbrieven uit te besteden aan een bedrijf in Nijmegen. De afgelopen jaren hebben de Sittardse Zusters Karmelitessen de enveloppen ‘pro
Deo’ naar volle tevredenheid klaargemaakt. Veel dank daarvoor! Maar dan komt er nog veel werk bij voordat alles op de post kan! We hopen dat het allemaal loopt zoals we wensen!
Vanwege de nieuwe manier van verzenden hebben wij ook een nieuw secretariaatsadres.

Zorg dat wij u bij een verhuizing niet uit het oog verliezen!
Geef ons uw adreswijziging door!

DE VOLGENDE LANDELIJKE DAG IS OP
DONDERDAG 6 JUNI 2024

 
 
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu