- Nieuw project

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Stichting Apostolaat van Eerherstel: Privacy statement

Stichting Apostolaat van Eerherstel zal de door u verstrekte informatie nooit verstrekken aan derden buiten uw expliciete toestemming.

Wij bewaren uw gegevens afhankelijk van de toepasselijke wettelijke bewaartermijnen, uw privacyrechten en het gerechtvaardigd belang in het kader van de doelstelling van de stichting.

Wij behouden ons het recht voor om dit privacy statement aan te passen. U kunt deze wijzigingen volgen via de website. Te allen tijde verstrekken wij op uw verzoek inzage in de over u geregistreerde persoonsgegevens.

Als u gegevens wilt wijzigen of verwijderen die u zelf niet kunt aanpassen, dan kunt u contact opnemen en/of een bericht sturen via de website www.apostolaatvaneerherstel.nl.

Wij zullen zo snel mogelijk, maar binnen 4 weken, op uw verzoek reageren

 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu