- Nieuw project

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:
Luistert naar Hem:
Een App voor uw smartphone!


Via Playstore  te vinden onder de zoekterm:

luistert naar hem


Deze
App wil behulpzaam zijn voor een persoonlijke ontmoeting met God. Kan dat eigenlijk wel? Zeker, onze God is immers de God van ieder persoonlijk. Elke mens kan apostel Thomas nazeggen: Mijn Heer en mijn God! God wil met elke mens persoonlijk een contact hebben. Daar kan God allerlei situaties voor gebruiken: de natuur, een ontmoeting met een medemens, in een kort schietgebed recht uit het hart, in het lijden, en in het inwendige gebed, de meditatie of overweging. Maar om God in het inwendig gebed te kunnen ontmoeten, moet een mens loslaten, veel loslaten, ja alles loslaten, ook zichzelf. Hij moet het centrum van zijn wezen buiten zijn wereld leggen en buiten zichzelf. Precies wat ook nodig is voor een ontmoeting met een medemens die wat dieper wil gaan. Je leeft er naartoe, je maakt je geest zo vrij mogelijk. Dat is dus ook nodig voor een ontmoeting met God: eerst je geest laten rusten bij Hem, bij Hem die komt van buiten onze wereld en een echt contact wil leggen met het kleine mensenkind met zijn o zo verstrooide hart. Hoe vrijer het hart is, des te dieper kan het contact met God zijn. Het begin van dit gebed zal zijn, dat je niet begint met bidden, maar met je geest vrij maken van al het andere, dus niet lezen, niet denken, niets

doen, alleen zijn, bij Hem zijn in het geloof dat Hij naar mij luistert en mij kent en liefheeft. Zo luisteren naar Hem. Maar dan komt de mens wel in zijn eenmaligheid terecht, zijn eenzaamheid. Dat is de mens in onze tijd: de hedendaagse mens is eenzaam. Dat is zijn lot, zijn noodlot, zijn vloek, een onzaligheid. Hij gebruikt zijn smartphone om die de pijn van zijn eenzaamheid niet te hoeven voelen. Maar de eenzaamheid is ook een gave, het is een geschenk, het is een zaligheid, ja ooit door de heilige Bernardus geprezen als zalige eenzaamheid, enige zaligheid. En Ignatius van Loyola zegt van het inwendig gebed: daar deelt de Schepper en Heer zelf Zich mee aan de Hem toegewijde ziel en daar is er een onmiddellijk contact van de Schepper met zijn schepsel en van het schepsel met zijn Schepper en Heer. (Geest. Oef. nr. 15). De ontmoeting is dus wederzijds. God wil van zijn kant een ontmoeting hebben met elke mens in zijn eenmaligheid. Maar het is goed, om zich bewust te maken van een verzet om naar Hem te luisteren en om zijn wil te doen. Hoe meer ik me ervan bewust ben en het durf uit te spreken, des te minder zal het me storen bij mijn luisteren naar Hem.


Pater J.Bots SJ

 
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu